Fagforening for organisering av fagarbeidere, ingeniører, medarbeidere etc. innen elektro ved Jernbaneverket


STORTINGSVALGET 2017 
En skrekkfilm for en samlet jernbane!

 

1.MAI-TOG MED RYKENDE FERSK FAGFORENINGSFANE

Gratulerer så mye med dagen, kamerater!
| Gjør din plikt, krev din rett. For elektrofagene |

 

NORSK JERNBANEFORBUND - LANDSMØTE 2016

I dag startet det 62. landsmøtet til Norsk Jernbaneforbund i Folkets Hus i Oslo.
Elektropers avd. Oslo har et delegat i tillegg til Leder, og vi gleder oss til fire innholdsrike dager her i Oslo.


89 delegater tilstede, flere observatører 
og gjester både fra innland og utland!
Fagforeningskamerater, tillitsvalgte og kollegaer!

 

RESULTAT AV DET LOKALE LØNNSOPPGJØR 2016

Generelt tillegg 1,3 % for alle medlemmer i ltr. 40- 60 + faggruppeledere
Lokførere får økt tillegg med ca 12 800 kr.
Innbaking av B-27, opphør av Særavtale om rekrutteringstillegg JBV Energi

I dag startet det 62. landsmøtet til Norsk Jernbaneforbund i Folkets Hus i Oslo.
Elektropers avd. Oslo har et delegat i tillegg til Leder, og vi gleder oss til fire innholdsrike dager her i Oslo.

Dette kommer ikke frem av listene som er sendt ut til medlemmene. Det blir skrevet egne protokoller på disse.

Det skal utbetales på november lønn, bortsett fra lokførertillegg. Man skal gjøre et arbeid for å kanalisere pengene til reelle førere. Dette tillegget kommer i desember.

Lønnsoppgjøret gjelder fra 01.06.2016

Noen få personlige tillegg. Disse kommer frem på listene som blir utsendt på mail.


LOKALE LØNNSOPPGJØR 2016

Siden dette blir en travel høst i forhold til reformen og landsrådets landsmøte, legget det opp til et stramt løp i forbindelse med det lokalet lønnsoppgjøret i år.

Elektropers Oslo, og andre foreninger har derfor fått kort frist til å sende inn kravene våre til Landsrådet.

Formelt oppstartsmøte mellom partene er allerede mandag 22.august.
Vi må derfor ha inn forslag til krav fra dere medlemmer inn senest 17.august!

Sendes til: mail@elektropersoslo.no


NJF SIN UNGDOMSKONFERANSE 2016

Allerede flere fra elektropers Oslo som er påmeldt denne konferansen!
Bli med du også! Meld deg på:

http://njf.no/kurs/kurs-i-njf/


Uravstemming: Lønnsoppgjøret i Statens Hovedtariffoppgjør.

Beløpet i oppgjøret er som forventet, men fordelingen mellom sentralt og lokalt er uheldig.

Vårt hovedkrav var å opprettholde kjøpekraft for alle våre medlemmer.
Ved at så mye fordeles i lokale potter, vil dette innebære at mange kan bli stående utenfor, grunnet at lokale potter er vanskelig å fordele likt til alle. På dette grunnlaget anbefaler foreningen å stemme «nei» til dette oppgjøret.

Norsk Jernbaneforbund har sendt ut stemmemateriell til alle medlemmer elektronisk.

Elektropersonalets Forening avd. Oslo oppfordrer alle til å bruke sin stemme på uravstemmingen i Staten.

I år kan man kun stemme elektronisk, og fristen er 16.juni 2016 kl.15.00

Du kan også lese Lederen i Elektropersonalets Forening avd. Trondheim sin mening om denne saken i juniutgaven av  NJF magasin (s.15)Verneombud og tillitsvalgtsamling på Storefjell 24.-26 mai

Vi var i år 6 medlemmer fra Elektropersonalets avd. Oslo som reiste avgårde!
Hovedtemaene var: Omstilling i bedrifter - hvordan håndtere det. Konflikthåndtering, integrering og likebehandling på arbeidsplassen. Jernbanereformen og IA avtalen.

Vi lærte om diskriminering, og lovverket bak. Ble kjent med nye mennesker rundt om i jernbanefamilien. Kunne prate og diskutere med kollegaer på andre plasser og i andre fag om problemer eller utfordringer på arbeidsplassen, og så klart kose oss med fjelluft og mye god mat.

Vellykket kurs og gjengen var god fornøyd med dagene!1.MAI MARKERING, OSLO SENTRALBANESTASJON                       postet 14.04.16

  • Frokost på Jernhuset (Galleriet)                                                kl.08.00
  • LO-Oslo, Minnehøytidelighet,
  • «Osvald-gruppen», Hans O Felix                                               kl.09.30
  • Jernbanemusikken Oslo spiller                                                  kl.09.45
  • Appell: NTF Havnearbeider : Tommy Torgersen             kl.10.00
  • Tale for dagen: Rolf Jørgensen                                                   kl.10.15

 Vi slutter oss til hovedtoget.

MØT OPP!

Arrangør:  
Norsk Jernbaneforbunds Foreninger i Oslo,
Lokomotivpersonalet Forening Oslo
Egen nettside og ny mailadresse                                            postet 31.03.16

I mars bestemte styret seg for å endre mailen til foreningen, så den lett kan huskes av medlemmer, vi kan lettere nås, og for at vi kan starte med "blanke ark". mail@elektropersoslo.no


Vi valgte også å opprette en egen nettside, hvor medlemmer kan gå inn og finne kontaktinfo til personer i foreningen, og lese litt om aktiviteten innenfor foreningen og faget. Vi håper dette faller i smak, og skaper litt ekstra inspirasjon og motivasjon til fagforeningarbeid blant medlemmene våre.

Setter stor pris på tilbakemelding - ris eller ros :)Årsmøte 18.02.16                                                                                  Postet 24.03.16
Det ble avholdt årsmøte i lokalene våre i
Schweigaardsgate 12.

Leder Geir Flatland ønsket velkommen til 13stk fremmøtte, og møtet gikk sin gang.
Det ble avholdt nytt valg av styret for året 2016, alle forslag ble vedtatt og ny leder ble Tommy Minh Hansen, og Geir Flatland forsetter sitt arbeid som nestleder.

Vi takker for godt arbeid for de som avsluttet sine verv i styret for denne gang, og ønske alle med nye verv hjertelig velkommen!

Oversikt over styret for 2016 finner du under fanen "kontaktinfo til styret ....."