OVERSIKT OG KONTAKT INFO

Styret fra årsmøte 28.02.19:
Leder: Lars Oellingrath, e-post: oellar@banenor.no
Nestleder:   Linda Torrissen, e-post: torlin@banenor.no 
Nestleder: Geir Flatland, e-post: geir.flatland@banenor.no 

Sekretær: Linda Berntsen, e-post: berlin@banenor.no
Kasserer: Egil Dahl, e-post: daeg@banenor.no
Opplysningssekretær:
Kristian Lindkjenn, e-post: linkri@ banenor.no
Ungdomstillitsvalgt:
Pål Christian Furuseth Kolbergsrud , e-post: furpal@banenor.no

Saksbehandlere fra årsmøte 28.02.19:
Elkraft Østfoldbanen: Vidar Edvardsen, e-post: edvi@banenor.no
Signal: Snorre Gransjøen, e-post: grasno@banenor.no
Teknologi, Feltdrift Øst :
Arne Augestad, e-post: augarn@ banenor.no
El.installasjon: Christine Rønning, e-post: ronchr@ banenor.no
Elkraftsentralen: Erling Sønderby, e-post: soerbanenor.no
Energi: Trond Jørgensen, e-post: jortro@banenor.no
TILLITSVALGTE VALGT AV ARBEIDSTAKERNE
UTE PÅ AVDELINGENE

ELKRAFT:
Tommy Sæther avd. Lillestrøm - e-post: sato@banenor.no
Finn Magnseth - e-post: manfin@banenor.no

Espen Kaarmo avd. Asker - e-post: kaaesp@banenor.no
Lars Hagen, avd. Jaren - e-post: lars.hagen@banenor.no
Linda Berntsen avd. Ski - e-post: berlin@banenor.no 
Vidar Edvartsen avd. Sarp - e-post: edvi@banenor.no   
Knut Melgaard avd. Kongsvinger - e-post: knut.a.melgaard@ banenor.no

SIGNAL:
Snorre Gransjøren avd. Lillestrøm - e-post: grasno@banenor.no

SIGNAL/TELE OG FELTDRIFT ØST:
Arne Augestad avd. Oslo - e-post: augarn@banenor.no

JBV ENERGI:
Trond Jørgensen avd. Lillestrøm - e-post: jortro@banenor.no

EL.INSTALLASJON:
Christine Rønning avd Grorud, e-post: ronchr@ banenor.no

ELKRAFTSENTRALEN:
Erling Sønderby avd. Oslo, e-post: soerbanenor.no


HOVEDVERNOMBUD UTE PÅ AVDELINGENE


Område Øst - Hovedvernombud:
Raymond Christoffersen e-post: krrs@banenor.no tlf. 916 59 974

Østfoldbanen - Vernombud
Oslo - Moss og Østre linje:
Trond Dreier, e-post: trond.dreier@banenor.no tlf. 916 78 025
Moss st - Kornsjø:
Raymond Christoffersen, e-post: krrs@banenor.no tlf. 916 59 974


Kongsvinger og Gjøvikbanen - Vernombud
Konsvingerbanen:
Erland Berg, e-post: erland.berg@banenor.no tlf. 916 71 026
Gjøviksbanen:
Roar Amlien, e-post: roar.amlien@banenor.no tlf. 488 91 254


Område Hovedvernombud - Infrastruktur:  Jan Remi Hæger
e-post: jan.remi.haeger@banenor.no tlf. 916 55 075