OVERSIKT OG KONTAKT INFO

Styret fra årsmøte 22.03.18:
Leder: Lars Oellingrath, e-post: oellar@banenor.no
Nestleder:   Tommy Minh Hansen, e-post: hantom@banenor.no
Nestleder: Geir Flatland, e-post: geir.flatland@banenor.no 

Sekretær: Linda Torrissen, e-post: torlin@banenor.no
Kasserer: Egil Dahl, e-post: daeg@banenor.no
Opplysningssekretær:
Mathias Fjeld Granstrøm, e-post: gramat@ banenor.no
Ungdomstillitsvalgt:
Christine Rønning, e-post: ronchr@banenor.no

Saksbehandlere fra årsmøte 22.03.18:
Elkraft Østfoldbanen: Vidar Edvardsen, e-post: edvi@banenor.no
Signal: Snorre Gransjøen, e-post: grasno@banenor.no
Teknologi, Feltdrift Øst :
Arne Augestad, e-post: augarn@ banenor.no
El.installasjon: Arne Jonassen, e-post: jonarn@ banenor.no
Elkraftsentralen Oslo: Erling Sønderby, e-post: soerbanenor.no
Energi: Trond Jørgensen, e-post: jortro@banenor.no
TILLITSVALGTE VALGT AV ARBEIDSTAKERNE
UTE PÅ AVDELINGENE

ELKRAFT:
Tommy Sæther avd. Lillestrøm - e-post: sato@banenor.no
Finn Magnseth - e-post: manfin@banenor.no

Espen Kaarmo avd. Asker - e-post: kaaesp@banenor.no
Lars Hagen, avd. Jaren - e-post: lars.hagen@banenor.no
Halla Høgnadottir avd. Ski - e-post: hoghal@banenor.no 
Frode Tomta avd. Sarp - e-post: tomfro@banenor.no   
Knut Melgaard avd. Kongsvinger - e-post: knut.a.melgaard@ banenor.no

SIGNAL:
Egil Dahl avd. Lillestrøm - e-post: daeg@banenor.no

SIGNAL/TELE OG FELTDRIFT ØST:
Arne Augestad avd. Oslo - e-post: augarn@banenor.no

JBV ENERGI:
Trond Jørgensen avd. Lillestrøm - e-post: jortro@banenor.no

EL.INSTALLASJON:
Arne Jonassen avd. Oslo - e-post: jonarn@banenor.no

ELKRAFTSENTRALEN:
Lars Oellingrath avd. Oslo- E-post: oellar@banenor.no


HOVEDVERNOMBUD UTE PÅ AVDELINGENE


Område Øst - Hovedvernombud:
Raymond Christoffersen e-post: krrs@banenor.no tlf. 916 59 974

Østfoldbanen - Vernombud
Oslo - Moss og Østre linje:
Trond Dreier, e-post: trond.dreier@banenor.no tlf. 916 78 025
Moss st - Kornsjø:
Raymond Christoffersen, e-post: krrs@banenor.no tlf. 916 59 974


Kongsvinger og Gjøvikbanen - Vernombud
Konsvingerbanen:
Erland Berg, e-post: erland.berg@banenor.no tlf. 916 71 026
Gjøviksbanen:
Roar Amlien, e-post: roar.amlien@banenor.no tlf. 488 91 254


Område Hovedvernombud - Infrastruktur:  Jan Remi Hæger
e-post: jan.remi.haeger@banenor.no tlf. 916 55 075